top of page
Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Eserlerin Etik Boyutları ve Telif Hakkı

Yapay zekâ ile oluşturulan eserlerin telif hakları ve kişisel verilerin korunması konusu, giderek daha çok tartışılan ve önem kazanan bir konu olarak kendisini göstermektedir. Bu konuda uygulanması gereken yasal düzenlemeler, gelişen teknolojinin hızı ile adım adım güncellenmektedir. Ancak hala bu alandaki yasal boşluklar ve eksiklikler bulunmaktadır.

Yapay zekâ tarafından oluşturulan eserlerin telif hakları konusunda, Avrupa Birliği'nin ortak yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Bunlar, yapay zekâ tarafından oluşturulan eserlerin öncelikle yapımcısına ait olduğunu ve bu eserlerin ticari amaçlarla kullanılması halinde, telif hakkı ücretinin ödenmesi gerektiğini belirtmekte- dir. Ancak, yapay zekâ tarafından oluşturulan eserlerin yapımcısının kişisel olarak yapılan eserlere benzer şekilde emeği bulunmamaktadır. Bu nedenle, yapay zekâ tarafından oluşturulan eserlerin telif hakları konusunda, yapımcıların yerine geçecek bir sistem veya düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunması konusunda da, yapay zekâ tarafından toplanan verilerin doğru ve güncel olması, bu verilerin gizli tutulması ve bu verilerin kullanım amaçlarının belirlenmesi gereklidir. Ayrıca, kişisel verilerin kullanımı veya açıklanması için kişilerin onayı alınması ve bu verilerin yasal yollarla elde edilmesi gereklidir.

Bu çerçevede, yapay zekâ ile oluşturulan eserlerin telif hakları ve kişisel verilerin korunması konuları, hızla gelişen teknolojinin doğurduğu sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuların çözümü için, yasal düzenlemelerin sürekli olarak güncellenmesi ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak uygulanması gerekir. Ayrıca, yapay zekâ tarafından toplanan verilerin ve oluşturulan eserlerin etik ve yasal standartlarına uygun kullanılması konularında farkındalık oluşturulması da önemlidir. Kişisel verilerin korunması, telif hakları ve yapay zekâ tarafından oluşturulan eserlerin etik kullanımı, insanların haklarının ve güvenliğinin korunmasının yanı sıra, teknolojinin adil ve etik bir şekilde kullanılmasının sağlanması açısından da öncelikli konular arasındadır.

Bu kapsamda 2 yıllık çalışmanın sonucunda Yazılmış olan Kitap, yapay zekâ teknolojilerinin eserlerin telif hakları ve kişisel verilerin korunmasına etkisi incelenmiştir.

Ayrıca İlgili yasal mevzuat ve uygulamalar ele alınarak, yapay zekâ ile yapılan eserlerin yasal durumları değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, yapay zekâ ile oluşan eserlerin hangi durumlarda yasal bir koruma altına girdiği ve hangi durumlarda girmemiş olduğu açıklanmıştır.

Ve, yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunlar incelenmiş ve bu sorunların çözüm yolları araştırılmıştır. Bunlar arasında, yapay zekâ ile oluşan eserlerin kaynaklarının belirlenmesi, yapay zekâ tarafından oluşan eserlerin haklarının belirlenmesi ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması gibi konular bulunmaktadır.

Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Eserlerin Etik Boyutları ve Telif Hakkı

Stok kodu: Mehmet Akif Özdal
219,00₺ Normal Fiyat
208,05₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png
    bottom of page