Yanılsamalar

“Bildiğim kadarıyla bu gemiyi Tanrı bile batıramaz sözü, Titanik denize açıldıktan sonra sarf edilmişti. O halde bahset- tiğin Amiralin bunu duyması nasıl mümkün olabilirdi? Diye sordu sorgucu. Adamın mantıklı bir açıklama yapamayaca- ğından neredeyse emindi”

“Büyük üstatların biri asker diğeri sivildi. Kurdukları masonik örgütü ortak akılla, beraberce yönetiyorlardı”

“Kendilerine ışığı sönmeyecek aydınlanmışlar diyorlardı. İddi- alarına göre dünyevi koşullarda sonsuz güçlüydüler ve Tanrı karşısında birer hiçtiler”

“Bu olay hukuk tarihine Fehling davası olarak geçti. Birbiriyle hiçbir düşmanlığı olmayan iki insan arasında cereyan eden olayla ilgili olarak Alman kamuoyu ikiye bölündü. Kimilerine göre barmene en üst seviyeden ceza verilmeliydi ve bu herkes için ders olmalıydı. Bazılarıysa mümkün olan en alt sınırdan cezalandırılmasını istiyordu.”

“İlki, bir gün dünya çapında bir savaş olur ve her yer yıkılırsa, geriye kalanların erişip, hayatlarını sürdürebilmelerini sağla- yacak bir depo... İçinde binlerce bitki ve tahıllara ait tohumlar saklı. Ayrıca birkaç ay boyunca yüzlerce kişiye yetecek kadar yiyecek içecek stoku da mevcut. Periyodik olarak yenilenme- leri yapılıyor. Yüzyıllar boyu büyüklerimiz tarafından oluşturu- lan bir yapının içinde gizli ve iyi korunuyor. Norveç’te bulunan Kıyamet Ambarı benzeri bir yapıdan bahsediyorum... Diğeri teknoloji bilgi bankası. Bir bilgisayarı sıfırdan icat etmek gere- kirse, ihtiyaç duyulacak tüm donelerin saklı olduğu bir yer. İnsanlık tarihi boyunca yapılmış icatların şemalar yardımıyla detaylı anlatımı ve bilimsel verilerin yazılıp, korunduğu gizli bir üs var... Hastalıklara karşı aşılar, bunlara ait formüller, ilaçlar ve yapımında kullanılan hammadeler de yine orada saklı... Bu kozları onlara vermeyeceğim.”

Yanılsamalar

Ürün Kodu: Süleyman Turan
32,00₺ Normal Fiyat
28,80₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png