Uzaduyum

Uzaduyum gerçeklere dayalı bir hikaye anlatı- mıdır ve yaşadığım bir hayatta, acı çekerek hayalimi anlatıyordum. Sevk maddeler ve stimülan kullanarak, uzaduyumu ve içinde ki olumsuz ıstıraplar benimsemeden yaşantı- mızda olan biten sevdalar kurgulanıp sona eriyordu. Insan Tanrı Enerji Varlıkları görerek ruhlar aleminde kendimi buluyordum. Cen- nete girişimiz o kadar kolay olmasa da, bir kanadı kırık Melek olarak Şeytan varlığımla insanları korkutuyordum. Aileme saldırarak Mahkeme önüne götürülüp iptal davası alsam, ne doğru, başka zamana 43 gün psiki- yatri de günlerimi sayıyordum ve bütün yete-