top of page
Umuda Yolculuk

Ankara’nın cevval ceza avukatı olan Den�z Yıldız’ın gelen tehd�t �çer�kl� b�r telefon sonrası arkadaşı Yağmur’un kend�s�ne anlatmış olduğu hayat h�kayes�n� ele alıyor.

Çocuk yaşta a�les�n�n zorlaması �le yaşadığı evl�l�k sürec�nde görmüş olduğu ps�koloj�k ş�ddet ve f�z�ksel ş�ddetten kurtulmak �ç�n yaşadığı şeh�r olan D�yarba- kır’dan kaçarak Ankara’ya doğru g�den “Umuda Yolculukta” başından geçen olayları anlatıyor.

Ayrıca Den�z Yıldız’ın müvekk�ller� �le davalarını ve yen� tanıştığı �nsanlarında h�kayeler�n� harmanlayarak okuyucuya sunuyor.

Umuda Yolculuk

Stok kodu: Elif Ünal Yıldız
109,00₺ Normal Fiyat
103,55₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png
    bottom of page