top of page
Temel Müzik Bilgileri

Müzik ile ilgili olarak,bu güne kadar sayısız kitaplar yazılmış,inceleme,araştırma ve metodlar kaleme alınmıştır.Yapılan bu çalışmalardan,hem ülke kültürü,hem de müzik heveslileri önemli faydalar elde etmiş,ve bu çok değerli araştırmalardan okurlar ve sanatkarlar,ciddi gerçekleri öğrenme imkanı yakalamışlardır.

Bu çalışmalara bir yenisini eklemekle,yeterli bir müziksel faydayı (uygulama ve kültür olarak) amaçlayan ve özellikle Türk müziği gerçekleri bakımından tutarlı bir araştırma- ya dayalı kitap sunmuş olmanın rahatlığı içinde olduğumuzu söyleyebiliriz.

Elinizdeki bu kitap, hem, bir solfej eğitiminin, yeterli ölçüde Türk ve Batı müziği karşılaştırması yapılarak, her ikisi bakımından,alt yapı itibariyle gerekli olan temel müzik terim ve işaretlerinin, ses eğitiminin; hem ,müzik tarihi içinde bazı kavramların, nota yazım sistemlerinin, eser kalıplarının-formlar-tonal, modal ve makamsal ses sistemlerinin anlaşılmaya yeterli ölçüde izahı; hem de,Türk Müziğinin gelişim süreci,- tarihi, tarihimizde müzik eğitim kurumları, devletin etkinliği, besteci, hanende, sazen- de ve nazariyatçı olarak sayısız müzisyen şahsiyetlerden ilginç örnekler,saz-enstrü- man müziğinin ve vokal müziğin Türk müziğindeki seyri,usuller, makamlar,formlar ve örnekleri,saz yapımcılarından öne çıkanlara dair luthier tanıtımları;ve dahası meşk sistemi,dergah ve mehterhanenin ve daha önemlisi Devlet sarayının(Osmanlı)himaye- sindeki, bu günkü konservatuar dengindeki Enderun-u Humayun’un,özel meşkhanele- rin ardından,sürekli hizmetler vermeye adanmış musiki cemiyetlerinin ve nihayet sahne alan Arel-Ezgi-Uzdilek üçlemesi ve son otuz yılda,Türk Müziğine akademik kimlik kazandırmış olan, İTÜ Devlet Türk Müziği Konservatuarı ile,ülke çapında devlet tarafından yaygınlaştırılan Devlet Türk müziği Konservatuarlarının ve bünyelerindeki eğitimci büyük ustaların yazıya döküldüğü, tam anlamıyla bir başucu kitabı olduğunu, yine aynı rahatlıkla söyleyebiliriz.

Temel Müzik Bilgileri

Stok kodu: Cemal Arzu
134,00₺ Normal Fiyat
127,30₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png
    bottom of page