top of page
Tarihsel ve Güncel İslam

Bugün itibariyle Türkiye’de ve daha birçok dünya ülkelerinde, İslam dinini her yönüyle ve bütün olarak takdim eden derli – toplu bir kitap (başucu kitabı) hemen hemen yok gibidir.

Senelerden beri, özellikle Türkiye’mizde hazırlanan kitaplar, İslamiyetin çeşitli konulara çoğu kez,bakış açısının tespitinden veya sığ biçimde incelenmesinden ibaret kalmıştır. Başka bir deyişle bu kitaplar, ya İslam açısından hadiselerin açıklanmasını, veyahut çeşitli açılardan – tutarlı – tutarsız – İslamın değerlendirilmesini hedef almıştır. Günümüz Türkiye’sinde milli kültürümüzün en önemli kısmını ve hatta ruhunu teşkil eden İslam dinini,mümkün olan en sahih(aslına uygun) durumu ile bilmek ihtiyacı açık surette kendini belli etmektedir. Diğer yandan, İslamın ne olup, ne olmadığını merak eden ve bu konuda genel fikir sahibi olmak isteyen kimseler de az değildir.

Şunu özellikle altını çizerek belirtmek boynumuzun borcudur:İslam dini,hem, zor bir hayat içinde ve süresince devam eden sınav gibidir;hem de, ahlakı,dünya görüşü ve hayat anlayışı,daha da fazlası, buyurulan ibadetleri ile, hayatın içinde olan, yaşanan,bir nevi meditasyon hali olan Allah ile yakınlaşma manasında namaz hali, günün içinde programlı olarak dağıtılmış vakitlerde huzura kabul edilmeye durmayı alışkanlık haline getirmiş insanlar için, son derece kolay ve hevesle beklenen ruhu arındırma eksersizidir.Gerçekten,İslamın büyük kahramanı Mehmet Akif Ersoy’un deyimi ile,”hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.”(Safahat)

Yayınına karar verdiğimiz , ‘İslam Kültürü’ çerçevesinde, bu ihtiyaca karşılık olmak üzere ,aslında’Tarihte Ve Günümüzde İslam’adı altında hazırladığımız kitabın adını,hala İslam toplumlarında devam eden önemli bir fikir çelikisi ve tartışması nedeni ile kitap adını değiştirerek TARİHSEL VE GÜNCEL İSLAM olarak takdim etmek istedik..

İslam nedir, ne değildir ? Neler getirmiştir ? Dini, hukuki, ekonomik, sosyal, ve ahlaki prensipleri nelerdir? Bir İslam Sosyalizmi(nisbi sosyalizm,ekonomik ve kamu düzeni bakımından.) hayat ve devlet sisteminden bahsedilebilir mi.Bu açıdan tarihsel gidişi nasıl gelişmiştir ? Bilim, felsefe, tasavvuf ve san’at anlayışı nasıldır ? Dünya görüşü ve dünya hayatına bakışı nedir ? Müslüman dünyasının tarihi, ve bugünkü durumu nedir? Tarihte Türk ve Türk olmayan toplumlar üzerindeki etkisi ne yöndedir ?

Bu kitapta,yeterince ve fazla ayrıntıdan kaçınarak, yukarıdaki sorulara kendilerine ayrılan bölümler içerisinde mümkün olan öz ve kısa cevaplar getirilmeye çalışılmıştır.Özellikle günümüzde Müslümanlığın, benimsenmiş evrensel adıyla İslam’ın zihniyet ve tutum olarak ne denli değişik, hatta çarpık ve kaynağına çelişik uygulandığı, sosyal, hukuki ve iktisadi hayata bakışı açısından,çoğu zaman ne kadar üstünkörü, statik, durağan ve birkaç dönem gerilerde yorumlandığı göz önüne alınırsa, bu kitap ve söylemek istediği şeyler daha iyi manasını bulur.

Tarihsel ve Güncel İslam

Stok kodu: Cemal Arzu
179,00₺ Normal Fiyat
170,05₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png
    bottom of page