top of page
Taş Tanrıları Dövmek

TAŞ TANRILARI DÖVMEK, yazarın konu edindiği tarihsel ortamı, ayrıntılı ve tahlilci bir anlatımla yazmaya özen gösterdiği bir eser. Aslında bir başkaldırının, hatta tarihin akışını değiştiren o kırılma noktasının romanı dense yanlış olmaz...Kutsal bir direktif- ten (vahy) hareketle, insanca ilkelere, zaman içinde giderek tamamen ters düşmüş bir çağa ve ortama ait değerlerin sorgulanması. Aynı ortamı çok farklı paylaşan bazı insan- ların kendi kendileriyle bir hesaplaşması da denebilir.Yeni bir din gibi başlayan ve uzantısında,hayatın yeniden tanımlanmasını öneren düşüncenin peşin tehdit ve cinaye- te varan şiddetlerle yargılanması. Bu anlamda tarih,zaten hep tekerrür etmemiş midir?İnsanlık,her devirde,ortaya çıkan iyi bir tebliğci,yol gösterici nedeni ile ne eziyetler,ne işkenceler ve zulümler yaşamıştır. Her çağda insanlar,yeni bir gerçeğe veya çarpıcı bir yaşam yorumuna öfke ve nefretle bakmışlardır.Bu Roman’ın ortamı, bütün insanlık tarihi boyunca mantık ve sağlam inanç dışı pisliklerin yığıldığı dönemde,hep- sini yok sayıp,İNSANCA YAŞAMA DAİR yeniden hayatı yapılandırma anlamında maddi ve manevi büyük bir DEVRİMin ortaya çıktığı zamandır. Bunun, toplumsal , ekonomik , siyasal menfaatler, hırs ve sınıf farkı endişesinden ileri geldiği de ayrı bir olgudur. Romandaki olaylar M.S.615 dolaylarında geçmektedir.

Taş Tanrıları Dövmek

Stok kodu: Cemal Arzu
134,00₺ Normal Fiyat
127,30₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png
    bottom of page