Sayıların ve Harflerin Şifreleri

8 sayısı sonsuzluk ifadesidir.8'in yan çevrilmi؛ ؛ekli matematik i؛lemlerinde sonsuzluk sembolü olarak kullanılır.(∞) 8 her anlamıyla sonsuzluktur.Temel sayıların hepsiyle bağlantılıdır.اünkü 8 sayısı bünyesinde hiçliği,ba؛langıçı,sıfır noktasını,biti؛i,yeniden ba؛langıcı,Allah'ın verdiği tüm nimetleri ve fazlasını,kısacası kainattaki her؛eyi hem de ِtesini barındırır.

8 sayısının bağlantılı olduğu sayılar ile ilgili açıklamaları ؛u ؛ekildedir:

-8 sayısı 0 ile bağlantılıdır.8'in yazılı؛ını ortadan ikiye ayırdığımızda 2 tane 0 sayısını bulmu؛ oluruz.8 2 tane 0'ın altlı üstlü çiziminden olu؛maktadır.0 sayısı hiçliktir.8 sayısı 0 ile bağlantısından ِtürü hiçliği de ifade eder.

-8'in 1 sayısı ile olan bağlantısı malumdur.Her sayı 1'in tekrarlanmasıyla ortaya çıkmaktadır.

-8 sayısı 2'ye tam bِlünebilmektedir.İçinde 4 tane 2 sayısı bulunur.8 sayısında 2'nin çokça tekrarı vardır.(2+2+2+2,2*4) 8 sayısı 2'nin ِzelliklerini barındırır.

-8'in 3 sayısı ile olan bağlantısı çizim ؛ekli itibariyledir.8 sayısı biri ters ve biri düz olmak üzere iç içe geçmiç 2 tane 3 gibi yazılır.3 sayısı 8'in ilahi ِzelliğini ta؛ımasını sağlar.

-8 sayısını 4 ile bağlantısı hem 4.çift sayı olmasından hem de içerisinde 2 tane 4 sayısı bulundurmasından kaynaklanmaktadır.

-8 sayısı ile 5 sayısı kِ؛eli(digital) yazım itibariyle bağlantılıdır.5 sayısının kِ؛eli yazımındaki 2 bo؛luk doldurulduğunda 8 sayısı elde edilmektedir.

-8 sayısı bir düz ve bir ters yazılmı؛ 6 sayısının iç içe geçmi؛ halidir.Bu sayede 6 sayısı 8'in yaratıcı ِzelliklerini ve ba؛langıç ifadelerini kazanmasını sağlar.

-8 sayısı bir düz ve bir ters yazılmı؛ 9 sayısının iç içe geçmi؛؛ekli gibidir.8 sayısı 9'un olgunluk ِzelliğini de taşımaktadır.

-8 sayısı hem 7 hem de 10 ile bağlantıldır.8'e kadar olan sayılar 7'de bitmektedir.1'den 7'ye kadar olan sayıları toplamdığımızda 10 sayısı elde edilir.(1+2+3+4+5+6+7=28,2+8=10) Dolayısıyla 8 sayısı 7'nin sonsuz tekrarı gibidir ve 10 sayısı ile sonsuz dِöngüdür.

Sayıların ve Harflerin Şifreleri

Ürün Kodu: Bayram Yavuz Alumert
34,00₺ Normal Fiyat
30,60₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png
     <