Sayıların ve Harflerin Şifreleri

8 sayısı sonsuzluk ifadesidir.8'in yan çevrilmi؛ ؛ekli matematik i؛lemlerinde sonsuzluk sembolü olarak kullanılır.(∞) 8 her anlamıyla sonsuzluktur.Temel sayıların hepsiyle bağlantılıdır.اünkü 8 sayısı bünyesinde hiçliği,ba؛langıçı,sıfır noktasını,biti؛i,yeniden ba؛langıcı,Allah'ın verdiği tüm nimetleri ve fazlasını,kısacası kainattaki her؛eyi hem de ِtesini barındırır.

8 sayısının bağlantılı olduğu sayılar ile ilgili açıklamaları ؛u ؛ekildedir:

-8 sayısı 0 ile bağlantılıdır.8'in yazılı؛ını ortadan ikiye ayırdığımızda 2 tane 0 sayısını bulmu؛ oluruz.8 2 tane 0'ın altlı üstlü çiziminden olu؛maktadır.0 sayısı hiçliktir.8 sayısı 0 ile bağlantısından ِtürü hiçliği de ifade eder.

-8'in 1 sayısı ile olan bağlantısı malumdur.Her sayı 1'in tekrarlanmasıyla ortaya çıkmaktadır.

-8 sayısı 2'ye tam bِlünebilmektedir.İçinde 4 ta