Saklı Yabancılar

Yanımızda veya ötemizde durup bizi gözetleyen veya dinleyen kişi, kurum ve yapılar kendi politik ve ekonomik hedeflerini gerçekleştirmek için bizi kullanmayı amaçlar. Kullanılan kişiler kendilerini daima uyanık ve bilinçli sanır. Hâlbuki eğitim süreciyle başlayan koşullandırma, düşünsel ve duygusal yönlendirme, zihinsel kodlamalar kişiyi baştan şartlandırmış ve biçimlendirmiştir. 

Modern çağın köleleştirme yöntemi sosyal medya, televizyon, sinema, internet, okul, cemaat ve tarikatlar ile dernek ve vakıf gibi sivil kuruluşlar üzerinden yürütülmektedir. Her birey alışverişinden politik tercihine, dinsel duruşundan mezhepsel eğilimine; vatan, millet, Sakarya söyleminden evrenselci yaklaşımına kadar kendi ürettiği düşünceden bir sonuca ulaşmak yerine kendine yapılan telkinler üzerinden bir karara varır. Bunun en çarpıcı örneği televizyon ve sosyal medyadan yapılan haberler üzerine kitlelerin kodlanmış bilinçaltıyla harekete geçerek sokaklara dökülmesi, resmi söylemlerin peşine takılması, siyasal güçlerin dost ve düşman olarak belirlemiş olduğu kelime, cümle, sembol ve işaretlere karşı otomatik olarak harekete geçmesidir. İyi kötüyü sağduyu, vicdan ve aklıyla değil de öğretilmiş ve Pavlov’un köpeği gibi koşullandırılmış biçimde benimseyen birine özgür, bağımsız bir şahsiyet denilmez; köleliğini fark etmeyen veya köleliğinden habersiz mutlu câhil denir.

Bu kitap, kılcal damarlarımızda gezip beyinlerimizi esir alan cinlerin gerçek kimliğini Kur’an’a dayanarak çözümleme yoluna gitmiştir.

Saklı Yabancılar

Ürün Kodu: Namık Kaya
34,00₺ Normal Fiyat
30,60₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png