Sırrı Ali Bektaş Veli

Babası İbrahim Sani, oğlu Hacı Bektaş’a eğitim aldırmak için, alim ve kamil, Hoca Ahmet Yese- vi’nin halifelerinden olan şeyh Lokman-ı Peren- de’nin yanına verdi.

Şeyh Lokman-ı Perende derse başlayınca, Hacı Bektaş sonunu söylüyordu. Bir gün, Lokman dışarı- dan içeri girince; Bektaş’ın yanında oturan iki kişi gördü. Lokman-ı Perende içeri girince onlar kaybol- du. Bunlar kimlerdi? Ne hikmettir diye düşünürken Hacı Bektaş konuşmaya başladı; “Benim sağımda oturan Resullerin efendisi, Hz. Muhammed Mustafa’dır. Sol tarafımda oturan, Velayet kutbu, Kevser sakisi, Allah’ın Aslan’ı, müminler emiri Aliyyül Mürteza’dır. Bana birisi Kur’an’ın zahiri ilmini, diğeri ise Kur’an’ın batıni ilmini öğreti- yorlardı.” dedi.

“İnsanlarin dili, dini, rengi ayri olsa da iyiler iyidir.”

Hacı Bektaş Veli

Sırrı Ali Bektaş Veli

Ürün Kodu: Sadrettin Paloğlu
69,00₺ Normal Fiyat
62,10₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png