Radyolojide Radyasyon Riski ve Korunma Yolları

Tıbbi radyografide radyasyondan korunmanın konusuyla ilgili bugüne kadar kapsamlı yayınlar yapıldı. Bu yayın halkasının bir zinciri olarak elinizdeki bu kitap, insan yapımı radyasyona maruz kalmanın riskleri konusunda halk bilincinin arttığı bir zamanda geldi. Özellikle bu alanın öğrencilerine, atılmak üzere oldukları mesleğin sürekli değişen gereksinimlerine hazırlıklı olmaları için ihtiyaç duydukları güncel bilgileri sağlamak için hazırlanmıştır. Çünkü radyograflar, hasta radyasyon maruziyetini devlet kurumlarına ve akreditasyon kurumlarına bildirmek için artan sorumluluklarla karşı karşıya kalacaklardır. Bu çalışma onlara bu anlamda hastaların maruz kaldıkları/kalacakları riskleri anlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Şu anda pratisyen radyografların yanı sıra klinik ortamda onların yanında staj yapan öğrenciler söz konusu zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu grupların her ikisi de radyasyondan korunmanın tüm yönleriyle ilgili güncel ve zamanında verilen bilgilere güveniyor. Bu kitap, anılan ihtiyaçları karşılamak için kapsamlı bir içeriğe sahip olarak yazılmıştır. Öte yandan kitap, radyasyondan korunmanın yanı sıra sağlık fiziği alanı öğrencilerine radyasyon fiziği öğretmeyi amaçlar. Ayrıca kitap profesyoneller için radyasyondan korunma açısından gerekli olan temel fizik kavramlarını kapsamlı şekilde incelemeye tabi tutuyor. Esasında benzer çalışmalar var, fakat bu kitap bunu tek bir yerde sağlamaya çalışıyor.

Çalışma, tanısal görüntülemede röntgenlerin güvenli kullanımını sağlamak için öğrencilere ve pratisyen radyograflara iyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik etkileri hakkında temel bilgiler sunar. Bu çerçevede radyasyondan korunma ile ilgili radyasyon fiziği, radyasyon kaynaklarından alınan dozlar hakkında yeterli bilgi verir. Radyasyonun moleküler, hücresel ve sistemik düzeylerde insanlar üzerindeki etkileri ile metrik ölçümlere vurgu yapan radyasyon miktarları ve birimleri hakkında bilgi sunar. İnsanların radyasyona maruz kalması ile ilgili yasal sınırlar ve bu konuda önerilere yer verir. Tanısal röntgen prosedürleri için hastanın ve personelin radyasyondan korunma önlemlerinin uygulanması hakkında bilgi sağlar. Radyasyon mönitörü, radyoizotoplar ve bu hususta radyasyondan korunmanın yollarını sunar. Ayrıca, radyografların radyasyon güvenliği, bu konudaki idari düzenlemeler ve teorinin günlük uygulamasının keyfiyetini açıklayan pratik materyaller içerir.

Kitapta Ulusal Radyasyondan Korunma ve Ölçümler Konseyi (NCRP) ve Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu (ICRP) dahil olmak üzere başlıca standart belirleme ve danışma kurumlarından gelen yönetmelikler ve yönergelerle ilgili en güncel mevzuata dair bilgiler de tartışılmaktadır.

Sağlık hizmetleri sektörünün çeşitli mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya koyduğumuz bu kitap yedi ünite olarak düzenlenmiştir. Her ünitede kendi içerisinde birkaç alt bölümden meydana gelmektedir. Böylece çalışma toplam yirmi üç bölümden oluşarak tamamlandı.

Çalışmanın alana bir katkı sağlamasını temenni ediyorum. Kitabın basımını üstlenen Lora Yayıncılık yayınevine ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Aida KESSARA 2021

Radyolojide Radyasyon Riski ve Korunma Yolları

Ürün Kodu: Aida Kessara
60,00₺ Normal Fiyat
54,00₺İndirimli Fiyat