Milli Mücadeleden Cumhuriyete Eğitim ve Öğretmenler

1918–1923 yılları arasında yaşanan bağımsızlık savaşı neticesinde eğitime dair alınması gereken kararlar sekteye uğramıştır. İzmir’in işgali ile kurulan kuvay-i milliye birlik- lerinin tüm yurtta düşmanı etkisiz hale getirme çalışmala- rında, işgallere karşı direnişlerde ve örgütlenmelerde, öğretmenlerin ve aydınların faydaları büyük olmuştur. Kurtuluş Savaşı Dönemi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk nezdinde Cumhuriyet tarihimizin en çetin, en ateşli ve bir o kadar da gurur ve onur duyulan bir dönemi olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Bu dönemde Türk milleti ve devleti, bütün imkânlarını işgalci düşman güçlerinin saldı- rılarını ortadan kaldırmayı amaç edinmiştir. Bu sebepledir ki devletin mevcut düzeni yapılandırma çalışmaları, zaman zaman engellerle karşılaşmış, toplumsal düzeni sağlıklı ve sağlam temellere oturtma gayreti zorluklarla sürdürülme- ye çalışılmıştır. Eğitimin gelişme ve çağdaşlaşma dönemi ise ancak milli mücadelenin zafer ile sonuçlanmasına istinaden gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal, Türk milletinin var oluş mücadelesi verdiği günlerde, eğitim öğretim faali- yetleri üzerinde ehemmiyetle durmuş, eğitimin ve öğret- menlerin gelecekteki durumlarına ilişkin Maarif Kongresi düzenlemiş ve söz konusu kongrede Cumhuriyet çocukla- rının kendilerini her alanda geliştirmelerine olanak sağla- yan karar almış, milli ve modern bir eğitim sistemi meyda- na getirmeye çalışmıştı.

Milli Mücadeleden Cumhuriyete Eğitim ve Öğretmenler

Ürün Kodu: Nuray Sevim
74,00₺ Normal Fiyat
66,60₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png