Liyakatokrasi - Demokrasi ve Geleceğimiz

Evrenin çok çok küçük bir noktasında yaşıyoruz. Ancak halen insanoğlundan daha bilgili ve daha gelişmiş bir varlıktan haberimiz yoktur. Evrende mevcut bilginin sonsuz olduğundan şüphemiz var mı? Bu soruya da “yok” yanıtını kolaylıkla veriyoruz. Bu bilgiyi, bilgiden üretilen kültürü, teknolojiyi, icatları ve keşifleri bir yandan öğrenirken sonuçta iyi yetişmiş insana ihtiyaç olduğundan da kuşku duymuyoruz. Yetişmiş insan deyince de ilk olarak eğitim-öğretim aklımıza geliyor.

Bu kitapta eğitim-öğretimin insanın doğumdan itibaren ne derece önemli olduğunu, bu önemli meselenin engellerinin neler olduğunu, ivmeyi artırıcı unsurların hangileri olduğunu belirtmeye çalıştık. M.Young’un yarım yüzyıldan biraz daha fazla bir zaman önce “merit” kelimesinden “meritokrasi” terimini üretmesindeki isabeti de kaydettik. Biz de liyakat kelimesini benzer form değişimi ile “liyakatokrasi” olarak verdik. Zaten bazı gelişmiş ülkeler daha da hızlı gelişme kazanmak için liyakatokrasiyi oldukça sıkı bir şekilde kullanıyorlar. Terim olarak mevzuatlarında olmasa bile tüm gelişmiş ülkeler liyakatokrasiyi içerik olarak uygulamaya koyuyorlar, hatta sonsuza kadar da uygulayacakları kesindir.

Liyakatokrasi terimi liyakat kelimesinden çok daha geniş anlama sahiptir. Liyakat kişisel anlamı daha yüklü bir kelime iken liyakatokrasi tüm milletin ve milletin şu anda yaşayan kısmı olan halkın tamamını ilgilendiriyor. Kısaca liyakat bir kelimenin anlamını karşılar, liyakatokrasi ise bir sistemi ifade eder. Liyakatokrasi yalnız ve ancak demokrasi bünyesinde uygulanabilir. Çünkü onun temelleri ahlak, etik, dürüstlük, bilime inanma, kul hakkı gözetmedir. Yani liyakatokrasi tüm demokrasi erdemlerini yaşam biçimi haline getirme gibi doğru ve düzgün insan kavramı üzerine kurulmuştur.

Kitapta dinlerin liyakatokrasi ile olan ilişkilerini de belirttik. Eğer pedagoji biliminin rehberliğinde din eğitimi verilmezse nasıl tahribatların olabileceğini de yetkin bilim insanlarının deneyimlerinden hareketle ortaya koyduk.

Kısaca bir millet ilerleme istiyorsa bunun kolay olmadığını, ama milletin yaşaması ve ilerlemesi için de ilk elde edeceği şeyin kaliteli ve sürekli eğitim olduğunu kabul etmesi, ona göre çalışması lazımdır.

Unutmayalım! Bilgi sonsuz kaynaklara sahiptir. Bu nedenle eğitim de sonsuza kadar hızlanarak sürecektir.

Samsun 5 Ocak 2021 mozdemir1943@gmail.com

Prof. Dr. Mustafa Özdemir

Liyakatokrasi - Demokrasi ve Geleceğimiz

Ürün Kodu: Mustafa Özdemir
53,00₺ Normal Fiyat
47,70₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png