İlim Ehlinin Anladığı Ayetlerin Konuları

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerimi kendi kendime sabah nama- zından sonra ve yatmadan önce Elmalı’nın meallendirdiği kelime mealinden bir meal okuma çalışması yaparak bu şekil- de Kur’anı Kerimi bir defa bitirdim.Tabi bu okuyuşumda bir iki tefsire de bakıyordum.Fakat ikinci bir okuyuşuma başladı- ğım zaman,ayete konu olan meseleleri bu ayetlerde buyrul- mak istenenleri daha fazla tefsire bakmak suretiyle okumaları- ma devam ederken ayetlerin konularını ihtiva eden bir çalış- ma fikri bende oluşmaya başladı.Bu vesileyle ayetleri süre ve ayet numarlarıyla yazmaya başladım. İlim ehli tarafından yazı- lan tefsirlerden Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri,Vehbe ZÜHEYLA’nın Tefsiri Münir,- Mahmut TOPTAŞ’ın Şifa tefsiri, Ekabir diye bir site kurucusu Mustafa İSLAMOĞLU’nun Akabe Vakfında 10 yıl süren yaptığı Kur’an-ı Kerimin tefsir çalışmasını videodan yazıya aktararak Kur’an Meal Tefsir (Derleme) adındaki yayınladığı tefsirden, Mevdudi’nin Tefhimül Kur’an tefsiri, Seyyit KUTUB’un Fizilalil Kur’an tefsiri, Ali KÜÇÜK’ün Besairul Kur’an tefsiri, ,İbni Kesir ve bazen de Saffetüttefasir gibi tefsir- lere bakmak suretiyle her bir ayettte buyrulmak isteneni hangi müfessir ne anlamış konu olarak yazdım ve ayrıca adı geçen tefsirlerde önemli gördüğüm anekdotları da eklemek suretiyle daha da anlaşılır bir hale getirmeye çalıştım. Allah’ın c.c. izniy- le işte bu çalışma bu fikrin bir ürünü olarak ortaya çıktı.Adeta bir kopyalama, konulu meal, kısa tefsir gibi bir çalışma oldu.

İlim Ehlinin Anladığı Ayetlerin Konuları

Ürün Kodu: Salih Zeki 1
79,00₺ Normal Fiyat
71,10₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png