top of page
Hollanda'da Bir Faslı Kızın Öyküsü

Hukukçu,şair ve hattat Dr. Aodullah Keshavarz 1948 de, nevruz bayramına denk gelen martın 21 inde İran Azerbeycanın Erdebil (Ardabil) kentinde doğdu. babaları eskiden beri Hazar denizi sahi- linde havyarcılık işi ile uğraştıkları nedeni ile, lise çağına kadar şairin yaşamı ana yurdu olmayan Hazarın güney sahili olan yem-yeşil yörede, bir sürü Azeri, Talış, Gilek, Mazenderanve Fars soyluişçiler ortamında geçip, bu destanda da anlatığı üzere ruhsal, sanatsal duygusu o ortamda yoğrulup, uzun serovenler- den sonra 72 de kendisini istanbul Üni. Hukuk Fakültesi sırala- rında buldu... 78 den itibaren Parise göçer, İran devriminden sonra İrana dönünce iki-üç sene İranda kalır, 85 in mart ayında körpe çocuğu ile Hollandaya iltica edip Amsterdam’a yerleşir, 30 kusur sene sonra da Türkiye yeniden son durağı olur !!! “ Abi Erdebil’i “ mahlası olan şair ve hattatın Azerbaycan türkçesinde “Astaradan Astaraya” ve “Hazarın hatırası” olan iki hacimli şiir öyküsü ile 10-12 ciltlik şiir kitabı ile birlikte hat sanatı ile iki nusha ayrı kaynaklardan ünlü Şiraz’lı Hafızı’n divanı’, 5 nusha Ömer Hayyam’ın rübayileri ve 4 ciltlik farsça kendi şiirlerini İranlılara özgü olan talik ( Nas’talik ) hattı ile hattatlık edip, türkçe olarak prof.dr. İsmet Sungurbeye ithaf ettiği ‘İSMET HOCA’ şiir defteriyle ayrıca İranın 14 cü asır ünlü mizahçı klasik şairi “Übeyid Zâkâni”nin “muş - u gürbe (kedi ile fare)” adlı şiir destanını da şiir olarak türkçeye tercüme etmiştir.

Hollanda'da Bir Faslı Kızın Öyküsü

Stok kodu: Abdollah Keshavarz
114,00₺ Normal Fiyat
108,30₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png
    bottom of page