Duruş

Dünyamız çok karmaşık bir süreç içinde geçiyor. Sürecin alternatif, siyasi sosyal boyutları var. Mücadele araç ve yöntemleri bunun ayrıl- maz bir parçasıdır. Bu değerleri kazanmak adına insan ve toplum hayatı, ekonomik, siyasi , sosyal, kültürel değerleri dayatılmaktadır. Biliyoruz ki ezilen sınıf ve katmanlar bu süreç içinde özgür ve eşit yaşamak, uğruna mücadele etmektir. Bu hayat felsefesi içinde güç birliği, mücadele birliği halkın ve ezilen sınıf ve katmanlarının birlikte ve bir arada olma mücadelesidir.

- Bu noktada işçi, emekçi sınıfı somut siyasal, sosyal taleplerle sahada olurlar. Örgütlü güç ve pratik faaliyetleriyle içinde bulunduğu koşullar gereği mücadele ederler. Bu en zor ve karmaşık sürece değin yaşamın tüm süreç ve ihtiyaçlarına değin mücadeleler içinde olmak gerekiyor. Bunun karşısında toplumsal, siyasal somut talepler içinde örgütlü olmak, bunu toplumsal, bilimsel analizler yaparak mücadele dina- mikleriyle ilerici, devrimci tarzda devrimci proleter görevleri yerine getirmektir. Siyasi, ideolojik, ekonomik-politikalar ve kültürel, toplumsal sorunlarıyla iç içe geçen bir sorun. Bu atmosferi içinde mücadeleyi bilince çıkarmak. İşçi , emekçi sınıfı ve halkların ortak mücadelesi, eylem hattı, emek ve demokrasi mücadelesi, proletaryanın öncülük görevleriyle omuzlamaktır. Bu görev baskı ve sömürü düzeni karşısında önemli ve temel bir görevdir.

-Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadele iniş ve çıkışlarla dolu. Pek çok kazanımların yanı sıra yenilgi süreçlere, hatta pek çok tasfiyeci dönemlere, çöküntülere de rastlarsınız. Hatta işçi emekçi sınıfının ablukaya alındığına tanık olursunuz. Bu süreç devrim ve karşı devrim savaşımıdır. Bilince çıkarılması gereken bu. Bunu dünya devrim hareketi içinde tarihsel başarılarıyla gözlemliyoruz.

İnanıyoruz ki proleter devrimci mücadele yeniden örgütlenecek, ayağa kalkacak başarılara evrilecek. Bu görev hiç şüphesiz işçi, emekçi sınıfının omuzlarındadır. Tarihsel görevleriyle mücadele içinde kalıcı başarılara imza atacak. Son yüzyıllık süreç emekçi sınıfının devrim ve sosyalizm zaferi olacaktır.

Duruş

Ürün Kodu: Hüseyin Işık
99,00₺ Normal Fiyat
89,10₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png