Din Mezhep Cemaat Tarikat ve Dinlerde Siyasallaşma

1946 yılında Rize merkez kazanın Muradiye köyünde doğdu. İlköğrenimini Muradiye ilkokulunda tamamladı. Bir müddet Kuran öğrenimi gördü ve iki buçuk yaprağa varan bir hafızlık çalışması oldu. Daha sonra bu öğreni- mini tamamlamadan bıraktı ve dört yıl boş gezdi.

1960 yılında Rize Lisesinde orta ve lise öğrenimine baş- ladı. 1969 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümüne girdi. 1975 yılında Ziraat Yüksek Mü- hendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bağlı, Çay Araştırma Enstitüsünde Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1976 yılında uzun dönem yedek subay olarak askerlik yaptı. 1978 yılında askerlikten sonra ilk çalıştığı yer olan Çay Araştırma Enstitüsündeki ilk görevine yeniden atandı. Burada yedi yıl süreyle toprak verimliliği ve gübreleme konula- rında çalışmalar yaptı. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde önce yüksek lisans, sonra da doktora çalışması yaptı. Bu yıllarda Çay Enstitüsün- de Toprak Kısım Müdürü, daha sonra Pazar köy Çay Fabrikası müdürlüğü yaptı. 1995 yılında yeniden Çay Araştırma Enstitüsünde müdür olarak görev yaptı.

2004 yılında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne mü- şavir olarak atandı. 16 Ağustos 2006 yılında 33 yıllık devlet hizmetini tamamlayarak emekli oldu.

Çeşitli yerli ve yabancı dergilerde yayınlanan otuza yakın bilimsel çalışması olan Dr. Muammer Sarımehmet evli, üçü kız, ikisi erkek olmak üzere beş çocuk babasıdır.

Din Mezhep Cemaat Tarikat ve Dinlerde Siyasallaşma

Ürün Kodu: Muammer Sarımehmet
64,00₺ Normal Fiyat
57,60₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png