Deccaliyet

İlahi dinlerde (İslamiyet, İsevilik, Musevilik) her kesimin mâlumudur ki, farklı isim ve şekillerde olsada Deccâl, yecüc ve mecüc, Hz.Mehdi’nin zuhuru ve Hz. İsa’nın yeryüzüne tekrar inişi gerçekleşecek olan bir haktır.

Ve su götürmez bir gerçektir ki, bizler şu anda ahir zamanda yaşıyoruz. Ve bu zamana henüz zuhur etme- mişte olsa Deccâliyet hükmetmektedir. Evet Deccâl henüz zuhur etmedi ama onun öncüleri neferleri Dün- ya'yı yönetmekte ve ona hükmetmektedir. Bundan dolayı yeryüzünü cinayetler, katliamlar, kıtlıklar, yolsuzluklar, adaletsizlikler, zulümler vs. kaplamış durumdadır.

İslami ehli sünnet kaynaklarından sahih ve sağlam kaynaklardan öğrendiğimiz kadarı ile bu zulüm ile dolu deccâli sistem böyle devam ederken, Hz. Mehdi (asm) zuhur edecek. Ve bu zulüm ile sömürü ile bu dünyaya hükmeden tüm tağudi düzenlere devletlere karşı cihad ilan edecek. İnsanlar ona biât edip bu şeref- li cihâd belli bir merhâleye ulaştığı zaman önce Deccâl zuhur edecek, müslümanlar onun ile savaşa hazırlanır- ken Hz. İsa (asm) zuhur edecek. Ve Deccâl'in ölümü ile son bulacak bu büyük savaşta müslümanlar çok fazla gânimet elde edecek. Bir süre bu ümmetin başında halifelik yapan Hz. Mehdi (asm)’ın vefatının ardından yerine Hz. İsa (asm) geçecek. Yecüc ve Mecüc onun halifeliği döneminde zuhur edecek. Yecüc Mecüc'ün helâkından sonra ise kıyamet süreci başlayacak.

Deccaliyet

Ürün Kodu: Kemal Kuzu
32,00₺ Normal Fiyat
28,80₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png