top of page
Bir Şans Daha

BİR ŞANS DAHA adlı bu kitap ,hikayeler olarak tasarlanmış,değişik çevrelerde,ilginç ortamlarda geçen ve çarpıcı profillerden oluşan olaylar bütünüdür.Okuyacağınız hikayelerden her biri,değişik ortamlarda yaşayan birkaç insanın , gerçek hayattan esinlenerek ,bir çok dersler çağrıştıran yaşam kesitlerinden birer örnektir.

On hikayeden oluşan eser kahramanları,sürpriz ve çarpıcı olayların karışımındanoluşandeğişikinsantiplemelerivekarakterleri toplamıdır.

Yazarın ,yetiştiği aynı çevreden izlenim ve gözlemleri ile anlatılan tahlilci, toplumcu ,eleştirel bir eseridir. Cemal Arzu’nun sağlam ve doğal hikaye anlatım tekniği,bütün eserlerinde kendini belli eden izler taşıyor. Anlatım tarzı,gerçekçi, net,fantazı ve abartıya kaçmayan, tasarladığı olayı ve kahramanları farazi özellikler veya hayali anlatımlara boğmadan okura sunmaya yöneliktir. Denebilir ki her okur, bu kitapla,hayatından bir parçayla benzerlik bulacaktır.

Hatta,belki kendi geçmişinden ,belki çevresinden de yakın profillere rastlayacağı ilginç durumlar,gergin olaylarla derinden etkileneceği oldukça muhtemeldir.

Cemal Arzu’nun hayata bakış açısı budur.Birbirinden değişik düzlemlerde oluşan olay ve olguların kahramanları ve bazen acıtıcı,bazen heyecanlı ve dramatik yaşam kesitleri ,yaşadıkları ve kesiştikleri sorunların hepsi, beklenti ve özlemleriyle, kişisel ve yakın geçmişe dayalı yapısıyla, insan ve içinde yaşamaya çabaladığı çevresinin ürünüdür.

Bir çok okur ve eleştirmenin saptadığı gibi,Cemal Arzu’nun,oldukça geniş, değişik ve çarpıcı konu potansiyeline sahip olduğu görülüyor. Beklenmedik anlarda,öykülerine ve romanlarına ilginç bilgi ve duygular taşıdığı da gözden kaçmıyor. Kişisel ve toplumsal olarak yaşanan olayların, yaşanacaklara etki ve katkısını irdeleyen yazarın, hukukçu kimliğinin yanında, toplumbilimci ve psikolojik çözümcü eğilimleri, roman ve öykülerinde oldukça önemli, yararlı ve sarsıcı bir bileşim sağladığının, bakış açısının topluma , özellikle insana çevrili oluşunun altını özenle çizmek gerek.

Bir Şans Daha

Stok kodu: Cemal Arzu
129,00₺ Normal Fiyat
122,55₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png
    bottom of page