Ben Anadolu Uçak

Bir ülkede asıl olan; eğitim, ekonomi ve savun-
manın millî olmasıdır. Atatürk’le başlayan böyle
bir sürecin kazanımlarına İnönü döneminde
yenileri eklenirken, batılı blokta başı çeken
Amerika Birleşik Devletleri’nin baskılarına
maruz kalan Türkiye; bin bir zorluk içinde hayata
geçirdiği, motor ve uçak fabrikalarını kapattı;
planlı kalkınma ve ağır sanayi projelerini devam
ettiremedi; kerhen NATO üyesi oldu; biri bu
dönemde olmak üzere, iki büyük devalüasyon
sonucunda ekonomik çöküntüye uğradı ve dış kaynağa muhtaç hâle geldi.

Kimyası bozulan Türkiye’nin ekonomisine en son operasyon, 24 Ocak Kararlarıyla yapıldı... Sosyal devlet karşıtı kararlar u-yarınca, özelleştirme sürecine sokulan KİT’lerden bazıları batırıldı. İvme kazanan, işsizlik ve hayat pahalılığı ortamında; sıra-nın, kamu arazilerinin satışına geldiği söyleniyor. Ya sonra?

Ulusal bilinçle aydınlığa çıkışın; Osmanlı dönemi ile Türkiye’nin geçmişinden dersler alınarak sağlanacağı inancı taşıyan, bu kitabın bölüm- leri aşağıdadır.

Bilge Kağan Duygusallığı. Başlarken. Öğrencilik ve Çayda Yolsuzluk. Asker Oldum Piyade. Üst Makamlarla Çatışarak. Avan-ta Söylemleri ve Hayali İhracat Senaryoları. Tatil Beldesi ve Komşu Kazdal. Anadolu’ya Heyet İşinin Kodları. Şöhretli Ethem ve Kardeşlerine Siyasî Nedenli Kıyım. Teftişin Böylesi. İftiranın, Tutanaklarla Deşifre Edilmesi ve AYM Garabeti. Yine AYM Garabeti. Meğer TODAİE, Bir Ömürlükmüş. Ecdat Osmanlı’da Aşı ve Serum Üretimi; Türkiye’de Üretime, Neoliberal Çelme. Neoliberal İdeoloji Nedeniyle DPT Faali- yetlerine Son Verme. Başarılı Metal Sanayicisi Öztürkler’e Darbeler. Kurgu Borç Zulmü ve İnatçılığı. 21 Yıl Sonra, Borç Yalanı Rakamlarını Günışığına Çıkaran Tebligat. Uzakdoğu İhracat Sahtekârlığı ve Site Yöne-timi Fırsatçılığı. Uçak Fabrikaları ve Akıbetleri. İkili Anlaşmayla Verilen Ödünler ile Maksatlı Thorburg ve Dorr Raporları. Özel-leştirme süreci Sonunda Oluşan, Bazı Dokunaklı Kıssadan Hisseler. Liyakata Dayalı, Atatürkçü Çözüm.

Kitap yazarı: Em.Daire Başkanı, Rize merkez 01.07.1942 doğumlu Hüseyin KARALİ.

Ben Anadolu Uçak

Ürün Kodu: Hüseyin Karali
79,00₺ Normal Fiyat
71,10₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png