Anılarla Dolu Toros Yaylası - Kozlar

Kozlar Yaylası 1400 m yükseklikte Toros Dağlarının yalçın kayalıkları üzerinde kurulmuş, jeolojik yapısı ve tarihi geçmişi yanında kültürel ve sosyal yaşam tarzı ile de çok ilgi çekici yanları bulunan çok eski Toros Yaylala- rından birisidir.

Bu yaylada sürekli yaşamamakla birlikte, burada doğmuş, gençlik yılları ve daha sonraki süreç içerisinde yaz dönemlerinde kısa zaman aralıklarıyla bu yaylada çok güzel anılar biriktirerek 5 kuşağı bir arada görebil- me şansına sahip bir kişinin yaşadıkları bu kitapta anla- tılmaya çalışılmıştır.

Özellikle bu yaylanın doğal güzellikleri yanında burada yaşayan kişiler ve kişilikler, yayladaki yaşam tarzı, sosyal ilişkiler geçmiş kuşaklardan gelecekteki kuşak- lara zaman zaman eleştirisel bakış açısıyla aktarılmıştır.

Eski kuşakların bir kesimi kitapta kendi yaşadıklarıyla benzeşim noktaları bulacaktır. Yeni kuşaklara belki de anlatılanlar masal gibi gelecektir. Ancak doğanın kuralı yaşlılar gidecek, gençler gelecektir. Daha sonra gele- cekler ise mutlaka geçmişten ders çıkartmalıdır.

Gençler, daha iyi yaşamak için, kimse kimseyi ayırt etmeden, yaşadığı yerlerin kıymetini bilerek, doğayı daha fazla tahrip etmeden sevgi ve saygı sınırları içeri- sinde daha güzele ulaşmak üzere bir birleriyle dayanış- ma içinde ellerinden gelen gayreti göstermelidir.

Anılarla Dolu Toros Yaylası - Kozlar

Ürün Kodu: Tuncay Tükel
29,00₺ Normal Fiyat
26,10₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png