2150

İçinde pek çok sofistike teknolojinin ve Türkiye’nin de yer aldığı özgün bir politik bilim kurgu romanı. 2150 senesin- de geçen ve son derece orijinal bir konu etrafında şekillen- miş özg