Şansın Böylesi

Baht, tal�h, fırsat, olanak bu s�h�rl� kel�meler�n heps� b�r tek kapıya çıkıyordu o da; "Şans"...

Masalların tozpembe düşler� �le büyüyen Gözde'n�n b�r yanı olumlu ve �y�mser �ken d�ğer yanı hep olumsuz ve umutsuzdur. Rüyasında gördüğü ve yıllardır karşısına çıka- cak d�ye umduğu beyaz atlı Prens�n� beklerken, aslında hayatın masallar kadar kusursuz ve mükemmel olmadığını fark eder. Ve ona yıllardır müsa�t b�r taraflarıyla gülen şansı; "�şte ş�md� tam zamanı" derces�ne, karşısına h�ç ummadığı zaman ve y�ne h�ç ummadığı yerde çıkagel�r...

B�r anda sağı solu Şans olan Gözde, bu durumdan en yakın dostu Feyza başta olmak üzere çevres�ndek� bütün sevd�kler�n�n payını almasına büyük b�r katkı sağlar ve bu sefer tozpembe düşler yer�ne, hayatın gerçeğ� olan mav� gökyüzündek� bulutlara bırakır kend�n�.

Entr�ka dolu b�r Aşk h�kayes�, Gözde'n�n vurdum duymaz erkek kardeşler� �le daha b�r eğlencel� ve tadından yenmez b�r Aşk h�kayes�ne dönüşüver�r.

A�len�n sam�m�yet�, Dostluğun en saf hal�, Aşkın �se sabrı ve azm�...

Pek� Gözde solmaya yüz tutmuş umudunu, b�r rüya �le canlandırırken el�ne geçen Şansını değerlend�reb�lecek m�?

Şansın Böylesi

Ürün Kodu: Esra Arslan
86,00₺ Normal Fiyat
77,40₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png