Özgürlükçü Dinamizm

Her türlü muktedire yalakalığı nedeniyle ayakta duran ve toplum üstünde egemenlik kuran tekfirci engizisyon mensupları, muktedir yalakalığının verdiği cesaretle asırlardır derin, farklı, sorgulayıcı, araştırmacı, eleştirel üretim ve kalem mensuplarına kan kusturmuştur. Tarih daima tekerrür etmiş, güce tapan ve gücün egemenlik yapmasına ayakçılık yapan mezhepçi çevreler güç sahiplerinin lutfettiği imkânlarla özgürlükçü, bağımsız, araştır- macı, eleştirici temellerden gelen sorgulayıcı ve üretici cepheye karşı dil uzatmaktan kendini alamamıştır. Mezhep batakhanelerinin tarîkât izbeler- inde dolaşıp puslu cemaat sisi altında önünü görmeye çalışanların yüzyıl- lardır insanlığa bir şey vermediği, zulümlere ortaklık, muktedirlere eziklik, sermayedârlara yalcılık, güçlülere yağcılık yaparken yoksullara sabırcılık ve açlara cennetçilik oyunları dışında ne tür bir söylem geliştirdiği sağır sultanın da mâlumudur.

İslâm tarihi, Kur’ân merkezli bir dünyanın değil siyasal çekişmelere alet edilen dinin mezhepler üzerinden kurgulanmış tarihidir. Bu tarih, sultanları iktidârda tutmak için her türlü yandaş fetvânın verildiği, özgürlüklerin muk- tedir için kısıtlandığı, gerçeklerin güç sahiplerini haklı çıkarmak için saptırıldığı bir devrin yansımasıdır.

Hayat hakkımızı elimizden alanların Müslüman, Sünnî, Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî; Nakşî, Kâdirî, Şâzelî, Rufâî; Şiî, Câferî; dindâr, tesettürlü, tarîkâtçı, şeyh, hoca, efendi, mezhepli, milliyetçi; Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Boşnak, Laz, Fars, Hindû, Ermeni kimliklerine sahip olması Kur’ân açısından hiçbir değer taşımaz. Kişiyi kimlikleri değil, eylemleri insan yapar. Kişi âdil ise Hıristiyan, Katolik, Ortodoks, Anglikan; Yahûdî, Sadukî, Ferisî, Hasidî; ateist, deist, panteist, lgbti; Budist, Zerdüştî, Bahâî olmasının hiçbir önemi yoktur. Kur’ân, özgürlük ve adâlet düşmanının kimlikleriyle ilgilenmez. Bu nedenle zâlimin âidiyet kimlikleri hiçbir mazlumu direnişten alıkoyamaz.

Her türlü kutsallaştırmaya karşı dik duran devrimci mücâdelenin tarihsel kolu Kur’ân, çağdaş yolu laikliktir. Bugün yapılması gereken şey İslâm, demokra- si, sosyalizm ve laikliği temel kaynaklarından yeniden yaratarak; dördünden ontolojik bir sentez üreterek insanlığın sosyolojisine ruh üflemektir.

Özgürlükçü Dinamizm

Ürün Kodu: Namık Kaya
54,00₺ Normal Fiyat
48,60₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png