top of page
Çevre Kirliliğinin Biyoçeşitliliğe Etkisi

Ekosistemde yaşamın devamlılığını sağlayan ve canlılar için sağlıklı bir ortamın, biyoçeşitliliğin, habitatların oluşması sağlıklı bir çevre ile mümkündür.

Günümüzde insan tarafından doğa ile rekabet etme ve üstün gelme çabası ile ekosistemde bozulmalar olmuştur.

Özellikle insan nüfusunun hızla artması ile birlikte insanların ihti- yaçlarının aşırılık düzeyinde tüketime yönelik bir gelişme göstermesi doğadaki hammaddelerin israf edilerek bilinçsizce kullanılması yeni yerleşim alanlarının açılması, besin ihtiyacının artması zaten sınırlı olan doğal kaynakların tüketilmesi ormanlık, mera ve sulak alanların tarım arazisine dönüştürülmesi, tarımsal üretimin nüfus artışına paralel olarak artırma çabaları, sanayinin gelişmesi enerji elde etmek için fosil, kömür, petrol gibi yakıtların kullanıldığı enerji sant- rallerinden havaya karışan SO2 (kükürtdioksit) gazının atmosferde diğer gazlarla birleşerek oluşturdukları H2SO4 (sülfürik asit)’ün asit yağmurlarına sebep olması ile ormanlara, yerleşim alanlarına, sulak alanlara, meralara, ırmaklara, akarsulara, okyanuslara, tarım alanlarına, yer altı ve yerüstü sulara karışarak ekosistemde yaşamsal döngünün sürekliliğini sağlayan besin zincirinin başlangıcı olan doğal bitki örtüsünü tahrip etmektedir.

Ekosistemde besin zinciri biyoçeşitliliğin varlığına bağlı olduğundan çevrenin kirlenmesi ile birlikte canlılar üzerinde olumsuzluklar görülmektedir.

Çevre Kirliliğinin Biyoçeşitliliğe Etkisi

Stok kodu: Mete Türkoğlu
149,00₺ Normal Fiyat
141,55₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png
    bottom of page