top of page
Çıkış Yoksa Kaybol

ÇIKIŞ YOKSA KAYBOL adlı bu kitap ,roman olarak tasarlan- mış,aynı çevre, denebilecek ortamda yetişen birkaç insanın ,hayat şartları ve tesadüfen bir araya gelmeleri ve karşılaşmaları ile gelişen sürpriz ve çarpıcı olayların karışımından oluşan değişik insan yaşamları toplamıdır.

Yazarın romanı,yetiştiği aynı çevreden izlenim ve gözlemleri ile anlatılan tahlilci, toplumcu eleştirel bir eserdir. Denebilir ki okuyan her okurun, bu kitapla,hayatından bir benzerlik göreceği,kendi geçmişinden ve çevresinden de yakın figürlere rastlayacağı ilginç du- rumlar,gergin olaylarla derinden etkileneceği oldukça muhtemeldir.

Birbirinden değişik düzlemlerde oluşan olay ve olguların kahraman- ları ve bazen acıtıcı,bazen heyecanlı ve dramatik yaşam kesitleri ,yaşadıkları ve kesiştikleri sorunların hepsi, beklenti ve özlemleriyle, kişisel ve yakın geçmişe dayalı yapısıyla, insan ve içinde yaşamaya çabaladığı çevresinin ürünüdür.

Bir çok okur ve eleştirmenin saptadığı gibi,Cemal Arzu’nun,oldukça geniş, değişik ve çarpıcı konu potansiyeline sahip olduğu görülüyor. Beklenmedik anlarda,öykülerine ve romanlarına ilginç bilgi ve duygular taşıdığı da gözden kaçmıyor. Kişisel ve toplumsal olarak yaşanan olayların, yaşanacaklara etki ve katkısını irdeleyen yazarın, hukukçu kimliğinin yanında, toplumbilimci ve psikolojik çözümcü eğilimleri, roman ve öykülerinde oldukça önemli, yararlı ve sarsıcı bir bileşim sağladığının, bakış açısının topluma ,fakat özellikle insana çevrili oluşunun altını özenle çizmek gerek.

Çıkış Yoksa Kaybol

Stok kodu: Cemal Arzu
124,00₺ Normal Fiyat
117,80₺İndirimli Fiyat
    logo-band@3x.png
    bottom of page